Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa, nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ Công văn số 91-CV/ĐU ngày 24/5/2022 của Đảng ủy Sở Y tế về thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kết quả danh sách nhân sự Đại hội được Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế duyệt ngày 15/7/2022 về thống nhất Đề án nhân sự của Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa, chiều ngày 19/7/2022 Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Cao Hoàng Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ - P. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc trung tâm Giám đinh Y khoa, Cấp ủy chi bộ, cùng toàn thể đảng viên chi bộ, công đoàn ưu tú của trung tâm. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chi bộ Trung tâm luôn phát huy mối đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Cao Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội của chi bộ và cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí không chỉ hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của chi bộ, chi ủy, đảng viên trong thực tiễn hoạt động mà còn đề ra nhiều giải pháp nâng cao uy tín, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, của người đảng viên trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 đồng chí Cao Hoàng Anh kỳ vọng cao vào cấp ủy khóa mới phát huy hơn nữa những thành tựu nhiệm kỳ trước để lãnh chỉ đạo kịp thời các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước để chi bộ hoàn thành tốt công tác chính trị được giao. Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội chi bộ đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Lý Ngọc Trung trúng cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Truyền trúng cử Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Đợi trúng cử Chi ủy viên. Sau một buổi làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám định Y Khoa lần thứ X, nhiệm kỳ 2022–2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Xem tiếp...

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa, nhiệm kỳ 2022-2025

 •   22/07/2022 03:31
 •   75
 •   0
Căn cứ Công văn số 91-CV/ĐU ngày 24/5/2022 của Đảng ủy Sở Y tế về thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kết quả danh sách nhân sự Đại hội được Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế duyệt ngày 15/7/2022 về thống nhất Đề án nhân sự của Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa, chiều ngày 19/7/2022 Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Cao Hoàng Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ - P. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc trung tâm Giám đinh Y khoa, Cấp ủy chi bộ, cùng toàn thể đảng viên chi bộ, công đoàn ưu tú của trung tâm. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chi bộ Trung tâm luôn phát huy mối đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Cao Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội chi bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội của chi bộ và cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí không chỉ hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của chi bộ, chi ủy, đảng viên trong thực tiễn hoạt động mà còn đề ra nhiều giải pháp nâng cao uy tín, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, của người đảng viên trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 đồng chí Cao Hoàng Anh kỳ vọng cao vào cấp ủy khóa mới phát huy hơn nữa những thành tựu nhiệm kỳ trước để lãnh chỉ đạo kịp thời các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước để chi bộ hoàn thành tốt công tác chính trị được giao. Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội chi bộ đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Lý Ngọc Trung trúng cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Truyền trúng cử Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Đợi trúng cử Chi ủy viên. Sau một buổi làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám định Y Khoa lần thứ X, nhiệm kỳ 2022–2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
GIÁM ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN

GIÁM ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN

 •   14/07/2021 22:21
 •   1027
 •   0
THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH XÁC ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ 3 KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198
THÔNG TƯ Số: 56/2017/TT-BYT

THÔNG TƯ Số: 56/2017/TT-BYT

 •   01/07/2021 20:49
 •   640
 •   0
THÔNG TƯQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ!
GIÁM ĐỊNH NGHỈ HƯU

GIÁM ĐỊNH NGHỈ HƯU

 •   30/06/2021 20:42
 •   787
 •   0
Quy trình và thủ tục khám giám định mức độ suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động và thân nhân!

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198
GIÁM ĐỊNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

GIÁM ĐỊNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

 •   30/06/2021 21:21
 •   930
 •   0
Thực hiện khám giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc ( hoặc các tai nạn giao thông, tai nạn khác được xem như tai nạn lao đông theo quy định )!

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198

GIÁM ĐỊNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 •   30/06/2021 21:52
 •   948
 •   0
Thực hiện giám định các bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xà hội!

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198
GIÁM ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN

GIÁM ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN

 •   14/07/2021 22:21
 •   1027
 •   0
THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH XÁC ĐỊNH DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ 3 KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON

Chi tiết xin liên hệ ĐT:
0292 3 821 029 - 0292 3 824 198
THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG NGÀY 27/01/2022

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG NGÀY 27/01/2022

 •   18/01/2022 03:51
 •   454
 •   0
Thực hiện kế hoạch công tác Giám định Y khoa định kỳ.!Nay Trung tâm Giám đinh Y khoa xin thông báo: Phiên họp Hội đồng Giám định Y Khoa sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ,ngày 27/01/2022. Kính mời Ông/Bà đã nộp hồ sơ và có giấy hẹn tham gia phiên họp tháng 01-2022 đúng giờ quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 0292 3 821 029
PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 •   30/06/2021 22:41
 •   978
 •   0
THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ Số: 243/2016/TT-BTCQUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY GIÁM ĐỊNH Y KHOA

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : 0292 3 821 029
Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HĐND

 •   02/07/2021 22:53
 •   530
 •   0
        Thu phí khám sức khỏe thực hiện theo Nghị Quyết số:10/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 . Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Cần Thơ

Chi tiết xin liên hệ ĐT: 0292 3 821 029
Thống kê
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay99
 • Tháng hiện tại5,742
 • Tổng lượt truy cập83,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây